Tällä sivulla löydät tietoa erilaisista Iltakoulun ja Tampereen yliopiston alumniverkostoista. Huomioi kuitenkin, että Iltakoulun tärkein alumnitietokanta on Alumnipankki, jonka löydät Iltakoulun nettisivujen ”Alumni”-välilehden alasivuilta. Iltakoulu toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja politologit löytyvätkin Facebookista, Instagramista, Snapchatista ja LinkedInistä.

Iltakoulun alumnit
Iltakoulun alumnit on Iltakoulun hallituksen vuonna 2014 pystyttämä alumniyhteisö Facebookissa. Ryhmää hallinnoi vuosittain vaihtuva Iltakoulu Ry:n hallituksen alumnivastaava. Vuonna 2019 ryhmän ylläpitäjänä toimii Aino Uutela (alumni@iltakoulu.org).
Ryhmän tarkoituksena on tiedottaa alumneille yliopiston ja Iltakoulun tapahtumista. Tänä vuonna Iltakoulu on aloittanut lyhyiden kuukausitiedotteiden, ”Iltakoulun aikakirjojen”, julkaisun ryhmässä. Iltakoulun alumnit-yhteisö kasvaa jatkuvasti, mikä tulevaisuudessa mahdollistaa entistä tehokkaamman tiedotuksen ainejärjestön ja alumnien välillä. Liittymisen jälkeen alumnit voivat lisätä vanhoja opiskelijatovereitaan ryhmään, tarkoituksena on koota mahdollisimman laaja verkosto!
Ryhmään saa liittyä jokainen iltakoululaiseksi itsensä tunteva ja se on erinomainen väylä tuoda esille uusia ideoita IK:n alumnitoimintaan liittyen.
Ryhmä Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/1409165282664683/

Attilan politologit
”Entisten iltakoululaisten ryhmä. Tampereen yliopiston valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opiskelijat menneeltä vuosituhannelta. Attilan käytävien askeltajat.”
Attilan politologit on alumnien itsensä toimesta syntynyt Facebook-ryhmä. Ryhmässä on muun muassa ideoitu entisten iltakoululaisten rentoja jälleennäkemistapahtumia. Attilan politologit ja Iltakoulun alumnit toimivat rinnakkain ja tavoittavat satoja alumneja.
Ryhmä löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/groups/politologit/

Yliopiston Alumnisivut ja Alumninet
Alumninet on Tampereen yliopiston virallinen alumniverkosto. Sitä hallinnoivat yliopiston alumnikoordinaattorit yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.
Alumninetillä on yli 2500 käyttäjää, joten se kerää yhteen opiskelijoita kaikista tiedekunnista. Yhteisössä voi etsiä muita TaY:n alumneja, lähettää viestejä ja tilata UTA Alumni-uutiskirjeen sähköpostiin. Uutiskirjeessä kerrotaan yliopiston kuulumisista sekä tiedotetaan alumnitapahtumista –ja matkoista, joiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti alumninetin kautta.
Yliopiston yleisillä alumnisivuilla löytyy sekä uutisia että hyödyllisiä linkkejä (myös linkki IK:n alumnipankkiin). Alumnisivujen kautta saa esimerkiksi tietoa alumnitapahtumia varten myönnettävästä apurahasta, jota voi hakea sähköpostitse. Sivuilla saa myös ilmoitettua työpaikasta tai alumniryhmästä, jonka tiedotus voidaan kohdentaa työnantajan haluamille kohderyhmille/ainejärjestöille.
Tampereen yliopiston alumnisivut ja alumninet: http://www.uta.fi/alumni/index.html

LinkedIn
Iltakoulu on vuonna 2015 rynnännyt sosiaaliseen mediaan ja valloittanut myös ammatillisen työnhakuverkosto LinkedInin. Ainejärjestö löytyy nimellä Iltakoulu Ry – Käy lisäämässä IK kontakteihisi!