Tenttikysymykset teemakokonaisuuksista.

Kansalaisvaikuttaminen

Devine-WrightRenewable Energy and the Public. From NIMBY to Participation. 

  • Millaisia lähestymistapoja voidaan käyttää tarkastellessa energialaitosten sijoitukseen liittyvää päätöksentekoa?

 

HokkanenKanasalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä

  • Mitä Hokkanen tarkoittaa uudella elitismillä?