Iltakoulu ry

Iltakoulu ry on Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Tutkinnon sisällä on mahdollista suuntautua valtio-oppiin tai kansainväliseen politiikkaan. Iltakoulun tärkeimmät tehtävät ovat jäsenistönsä edunvalvonta opiskeluun liittyvissä asioissa, yhteisöllisyyden luominen politologien ja läheisten opiskelijajärjestöjen kesken sekä tulevaisuuteen valmistautuminen työelämä- ja alumnitoiminnan kautta.

Arvostamme laadukasta koulutusta, minkä vuoksi pidämme tärkeänä osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelman kehittämiseen. Läheiset yhteydet henkilökunnan kanssa, osallistuminen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston toimintaan sekä yhteistyö muiden Johtamiskorkeakoulun ainejärjestöjen kanssa JKY:n (Johtamiskorkeakoulun Ylioppilaat ry) kuukausittaisten kollegioiden kautta takaavat laadukkaan edunvalvonnan. Lisäksi osallistuminen JKK:n sisäiseen päätöksentekoon on oleellinen vaikuttamiskanavamme.

Koulutuspoliittiset kysymykset ovat lähellä iltakoululaisten sydäntä, mikä näkyy jäsenistömme levittäytymisenä ympäri yliopiston päättäviä elimiä; iltakoululaisia löytyy niin Johtamiskorkeakoulun johtokunnasta, Tamyn hallituksesta kuin yliopiston kollegiostakin. Tasaisin väliajoin järjestettävät Iltakoulun aktiivitoimijoiden tapaamiset ovat erinomainen lisä opiskelijoidemme etujen valvonnalle koko yliopistotason kontekstissa.

Iltakoulu panostaa voimakkaasti myös yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyyttä luodaan laadukkaalla tutoroinnilla ja kolme viikkoa kestävillä Hiiriviikoilla. Noin 70 vuosittaista, mitä moninaisempaa tapahtumaa tarjoavat jäsenistölle mahdollisuuden käydä poliittisia keskusteluja sohvalla, laulaa yhdessä juomalauluja sitseillä, käydä kulttuuritapahtumissa tai vaikkapa kokeilla uutta urheilulajia. Mukavien juhlien sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumien lisäksi jäsenistölle tarjotaan paljon asiapitoisempaa ohjelmaa, kuten työelämä-, alumni- ja koulutuspoliittisia tapahtumia. Erilaisten informatiivisten tilaisuuksien avulla saamme pidettyä jäsenistöämme ajan tasalla tässä muutosten maailmassa sekä ajankohtaisesti muutoksen keskellä olevassa yliopistossa. Opiskelijajärjestöjen välistä yhteistyötä vahvistetaan vuonna 2017 entisestään ja monialaista yhteistyötä korostetaan ja vaalitaan toiminnassamme.

Yhteisöllisyys ei Iltakoulussa koske ainoastaan opiskelijoita, vaan tapahtumavuoden aikana kokoonnutaan viettämään aikaa henkilökunnankin kanssa. Henkilökunnan lisäksi myös kansainväliset politiikan tutkimuksen vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita yhteisöömme. Kansainvälisyys järjestössämme on parantunut selvästi, jonka huipennuksena saimme toissa vuonna ensimmäiset kansainväliset jäsenemme.

Tapahtumien ohella Iltakoulu tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kirjoittaa artikkeleja neljästi vuodessa ilmestyvään Anti-lehteemme, pelata jalkapalloa mainetta ja kunniaa niittäneessä Työväen Ampujissa ja rentoutua viihtyisässä ainejärjestötilassamme. Aj-tilassa voi juoda huokeaa Reilun kaupan kahvia ja teetä, jutustella päivän polttavista aiheista tai esimerkiksi tehdä seuraavalle luennolle vaadittavat tehtävät. Aj-tilasta on muovautunut tärkeä kohtaamispaikka jäsenistömme arjessa. Valitettavasti valmistumiseen päättyy opiskelijaelämän lisäksi myös Iltakoulun jäsenyys. Tämän synnyttämää tyhjiötä täyttämään aktiiviset alumnimme perustivat viime vuonna Iltakoulun Alumnit ry:n. Aktiivista työtä alumnitoiminnan ja opiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamista varten jatketaankin myös tänä vuonna vahvalla otteella.

Iltakoulun toimintaa ohjaavat avoimuus, aktiivisuus, ilo ja yhteisöllisyys. Riippumatta opiskelijan taustoista, näkemyksistä tai vakaumuksista, Iltakoulu on jokaista jäsentään varten. Haluamme kaikki mukaan itse toiminnan lisäksi myös sen kehittämistyöhön; uudet ideat ovat aina tervetulleita ja osallistumiseen kannustetaan.

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja tasa-arvon. Tapahtumien esteettömyydestä vastaa viime vuonna ensimmäistä kertaa nimetty esteettömyysvastaava. Iltakoulu haluaa auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Iltakoulu tukee rahallisesti vuosittain valittavaa kehitysyhteistyökohdetta, joka viimeiset kolme vuotta on ollut orpolapsien hyväksi suunnattu Pamoja-projekti Tansaniassa.

Iltakoululla menee tällä hetkellä paremmin kuin hyvin, ja siitä suurin kiitos kuuluu aktiiviselle jäsenistöllemme, jotka haluavat osallistua ja kehittää toimintamme aina vain paremmaksi. Tämän työn hedelmistä voi jokainen yhteisömme jäsen nauttia päivittäisessä opiskeluelämässään. Hallitus on Teitä varten; kehittämisideoita ja palautetta toiminnasta otamme vastaan enemmän kuin mielellämme.

 

Roope Tukia

Iltakoulun puheenjohtaja 2017