Iltakoulu ry on Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Politiikan tutkimuksen opiskelijat voivat suuntautua opinnoissaan joko valtio-oppiin tai kansainväliseen politiikkaan. Iltakoulu yhdistää Tampereen politiikan tutkimuksen opiskelijat eli politologit tarjoten heille muun muassa toimintaa, tapahtumia ja edunvalvontaa. 

Iltakoulun tärkeimmät tehtävät ovat jäsenistönsä edunvalvonta opiskeluun liittyvissä asioissa, yhteisöllisyyden luominen politologien ja läheisten opiskelijajärjestöjen kesken sekä tulevaisuuteen valmistautuminen työelämä- ja alumnitoiminnan kautta. Lisäksi Iltakoulu järjestää jäsenistölleen runsaasti erilaista ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa muun muassa juhlien, liikunnan, kulttuurin ja kansainvälisyyden saralla. 

Iltakoulussa arvostamme laadukasta koulutusta, aktiivista koulutuspolitiikkaa, yhteisöllisyyttä, kansainvälisyyttä, ympäristöä, yhdenvertaisuutta ja avoimuutta. Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi haluamme jatkuvasti olla kehittämässä tutkinto-ohjelmaamme opiskelijoiden toiveita ja tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Tähän auttaa säännöllinen yhteydenpito henkilökuntaan, ja opiskelijoihin, osallistuminen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston toimintaan sekä yhteistyö muiden Johtamisen ja talouden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi kuukausittaisten Johdon (Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry) järjestämien kollegioiden kautta. Haluamme, että tutkinto-ohjelmamme laadukkuus säilyy myös tulevina vuosina uudessa tiedekunnassa ja yliopistossa, minkä eteen teemme lujasti töitä. 

Iltakoulu on jo pitkään ollut aktiivinen toimija koulutuspolitiikan saralla. Iltakoululaisten edustus Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa (TREY) sekä hallituksessa että edustajistossa on poikkeuksen sijaan nykyään sääntö ja lisäksi jäseniämme löytyy uuden yliopiston ensimmäisestä konsistorista kuin myös hallopedeistä, eli hallinnon opiskelijaedustajista yliopiston erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Iltakoulun aktiivitapahtumat keräävät eri konteksteissa vaikuttavia opiskelijoitamme yhteen keskustelemaan kuulumisista koko yliopistotason kontekstissa. 

Iltakoulu panostaa yhteisöllisyyteen lukuisilla eri tavoilla. Uusille fukseillemme järjestetään kolmen viikon fuksiviikot, joiden aikana jokainen tulee tuntemaan itsensä tervetulleeksi. Laadukas tutorointi pitää huolen siitä, että jokainen opiskelutaival saa hyvän alun, kysymykset löytävät vastaukset ja kaikki saavat apua kiperimmissäkin pulmissa. Iltakoulussa peräänkuulutetaan kaikkien ottamista mukaan toimintaan ja kaikkien ihmisten tarpeiden tasapuolista huomioimista. Noin 70-80 vuosittaista monipuolista tapahtumaa pitävät huolen, että iltakoululaisille tarjotaan tekemistä kaikenlaisten kiinnostuksenkohteiden mukaan sitseistä sauna- ja lautapeli-iltoihin, vapputapahtumista teemajuhliin. Lisäksi opiskelijoiden kulttuurinnälkää hemmotellaan kulttuuritapahtumilla kuten museo- ja teatterivierailuilla ja askarteluilloilla. Liikuntatoiminnassa Iltakoulun urheiluseura on aktiivinen esimerkiksi lentopallon ja jalkapallon saralla, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Lisäksi iltakoululla on kaikille avoimia viikoittaisia palloiluvuoroja, lukuisia erilaisia lajikokeiluja, liikuntatapahtumia ja liikuntavierailuja. 

Mukavien juhlien sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumien lisäksi jäsenistölle tarjotaan paljon asiapitoisempaa ohjelmaa, kuten työelämä-, alumni- ja koulutuspoliittisia tapahtumia. Erilaisten informatiivisten tilaisuuksien avulla saamme pidettyä jäsenistöämme ajan tasalla alati muuttuvassa maailmassa sekä ajankohtaisesti muutoksen keskellä olevassa yliopistossa. Opiskelijajärjestöjen välistä yhteistyötä on vahvistettu aikaisempina vuosina runsaasti ja monialaista yhteistyötä korostetaan ja vaalitaan toiminnassamme entistäkin enemmän myös tänä vuonna. Yhteisöllisyyden toteutumiseksi on tärkeää, ettei ketään rajata toiminnan ulkopuolelle, siksi pyrimme jatkuvasti huomioimaan kaikki opiskelijamme. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan koske pelkästään opiskelijoita, vaan iltakoulu on tunnettu myös tiiviistä suhteistaan henkilökuntaan, jonka kanssa vietämme säännöllisesti aikaa myös rennommissa tunnelmissa kuin luentosaleissa. 

Kansainvälisyys on parantunut iltakoulussa selkeästi vuosien varrella. Tällä hetkellä kaikki tiedotuksemme on kaksikielistä ja kaikki tapahtumat avoimia myös kansainvälisille opiskelijoillemme, kuten vaihto-opiskelijoille ja Leadership for Change –maisteriohjelmamme opiskelijoille. Nykyään myös kansainvälisiä opiskelijoita haluaa liittyä Iltakoulun jäseniksi, mikä myös kertonee siitä, että toiminnassamme otetaan myös heidät huomioon. Aktiivinen kansainvälinen tutortoimintamme on yksi tärkeä tekijä tässä kehityksessä. 

Tapahtumien ohella iltakoululaiset voivat olla aktiivisia osallistumalla ainejärjestölehti Antin kirjoittamiseen ja tekemiseen, osallistumalla erilaisten toimikuntiemme, kuten esimerkiksi tiedotus- ja tapahtumatoimikunnan, toimintaan ja/tai hengailla viihtyisässä ainejärjestötilassamme. Aj-tilamme palvelee opiskelijoitamme maanantaista torstaihin kello 12-14. Aj-tilassa voi nautiskella reilun kaupan kahvia, keskustella päivän ykköspuheenaiheista ja saada vertaistukea. Aj-tila on tärkeä yhteisöllinen kokoontumispaikka politologeille. Yhteisöllisyys ei lopu valmistumiseen, vaikka iltakoulun jäsenyys loppuukin. Muutama vuosi sitten perustettu Iltakoulun Alumnit ry tekee muun muassa aktiivista työtä alumnitoiminnan ja opiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamista varten sekä järjestää tapahtumia alumneille. 

Ympäristö ja yhdenvertaisuus ovat Iltakoululle tärkeitä arvoja, joista pidetään huolta. Jokaisen tapahtumamme järjestelyissä on mukana esteettömyysvastaava, joka pitää huolen siitä, että tapahtumamme ovat mahdollisimman esteettömiä. Esteettömyyttä koskeva informaatio on läsnä tapahtumatiedotuksessamme. Kaikki Iltakoulun tapahtumat ovat syrjinnästä ja häirinnästä vapaita, ja tähän on panostettu erityisen paljon aikaisempien vuosien aikana sekä tullaan panostamaan entistä enemmän nyt myös vuoden 2020 aikana. Muun muassa mahdollisia häirintätilanteita varten olemme ottaneet käyttöön tukihenkilöt, joille voi ilmoittaa mahdollisesta häirintä- tai syrjintätapauksesta jo tapahtumassa paikan päällä. Iltakoulu haluaa, että opiskeluympäristö on kaikille jäsenillemme aina turvallinen. Iltakoulu haluaa myös auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Iltakoulu tukee rahallisesti vuosittain valittavaa kehitysyhteistyökohdetta, joka on ollut orpolapsien hyväksi suunnattu Pamoja-projekti Tansaniassa. 

Mikä tärkeintä, Iltakoululle on tärkeää olla jäsenistönsä näköinen järjestö. Meille on tärkeää luoda matalan kynnyksen toimintaa ja kohtaamispaikkoja ihan jokaiselle opiskelijallemme. Iltakoulun toimintaan on helppo tulla mukaan ja toiveita, palautteita ja kehitysideoita kuunnellaan aina. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Karoliina Vaakanainen 

Iltakoulun puheenjohtaja 2020