Opiskelijan tietopaketti

Tutkinto-ohjelman kotisivu.

Opinto-oppaasta näet jokaisen opintojakson suoritusmuodot ja siihen kuuluvan aineiston. Erilaiset suoritustavat tarjoavat joustoa ja monimuotoisia tapoja oppia.

Opintojen vastuuopettajat löytyvät oheisesta linkistä.

Opetusohjelmat eli lukuvuoden opetus löytyvät oheisesta osoitteesta.

 

Valinnaisia opintoja voivat opiskelijat valita Tampereen yliopiston sisältä, mutta myös riistiinopiskella Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Muun muassa JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuuksia suorittaa opintoja muista Suomen yliopistoista. Johtamiskorkeakoulun sisällä voit suorittaa kokonaismerkintöjä eri laajuisista ja poikkitieteellisistä teemakokonaisuuksista.

Johtamiskorkeakoulun itsenäisesti suoritettavissa olevat opintojaksot.

Suoritetuista sivuainekokonaisuuksista tai teemakokonaisuuksista haetaan valmistumisen kynnyksellä kokonaismerkintöjä, jotka näkyvät tutkintotodistuksessa.

Voit tehdä opinnoistasi kansanvälisiä hyödyntämällä laajaa vaihto-opiskelun mahdollisuutta.

Toisen vuoden syksyllä haetaan opintosuuntaan, jolloin se täsmentyy valtio-opiksi tai kansainväliseksi politiikaksi.

Valmistumista edeltää tutkintorakenteen vaatimien opintojen tarkistaminen opintorekisteristä, kokonaismerkintöjen pyytäminen ja sähköisen tutkintotodistushakemuksen täyttäminen NettiOpsussa.

 

Opintojaksoja voi suorittaa usealla eri tavalla. Suoritustapoja ovat seuraavat:

Tentti: luentotentin lisäksi voit käyttää vuoden ympäri auki olevaa sähköistä tenttijärjestelmä Tenttistä. Sähköisten tenttien vastuuopettajat löytyvät seuraavasta linkistä.

Essee: useat kurssit ovat suoritettavissa vastuuopettajan kanssa sovitun esseemuotoisen toteutuksen avulla. Esseiden aineistot löytyvät myös kyseisen opintojakson kohdalta opinto-oppaasta.

Lukupiiri: opetushenkilöiden järjestämien lukupiirien lisäksi opiskelijat voivat myös suorittaa niitä itsenäisesti vastuuopettajan kanssa sopien. Juuri julkaistut lukupiiriohjeet löytyvät esimerkiksi Iltakoulu ry:n kotisivuilta.

Monimuoto-opetus tarkoittaa Moodlessa suoritettavia kursseja, joihin saattaa liittyä lisäksi sähköinen tentti. Monimuoto-opetus mainitaan suoritusmuotona kurssin kohdalla opetusohjelmassa.

Oppimispäiväkirja reflektoi kriittisesti ja perustellusti luentojen tai oppimisjakson aineiston sisältöjä esseemuotoisesti ja syvemmin kuin referaatti. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ohjeet oppimispäiväkirjan (luentopäiväkirjan) laatimiseksi.

 

Opiskeluopas

Olemme laatineet opiskelua helpottamaan epävirallisen opiskeluoppaan, josta löytyy paljon käytännön tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Opas on erityisen hyödyllinen fukseille, mutta vanhempikin opiskelija voi virkistää muistiaan sen avulla. Oppaan voit ladata täältä.

 

Pohjia kirjallisiin töihin

Täältä saat politiikan tutkimuksen virallisten vaatimuksien mukaisesti muotoillut pohjat kirjoitelman (esim. essee) ja kandin tai gradun laatimiseen. Olkaa hyvät!

Politiikan tutkimuksen oppaan kirjallisiin töihin löydät täältä.

Ohjeet lukupiirin laatimiseksi löydät täältä.

 

Listaus Tampereen yliopiston kirjaston käytettävissä olevista politiikan alan lehdistä

Tarvitset aineistoa sitten esseeseen tai graduun, niin näistä politiikan lehdistä saattaa olla sinulle hyötyä. Listalla on sellaisia lehtiä, jotka ovat Tampereen yliopistossa saatavilla. Huom. vuoden vaihtuessa tai kun lehti kuuluu johonkin ns. lehtipakettiin lehtilistan sisältö saattaa jossain määrin muuttua. Listauksen löydät pdf-muodossa täältä ja xls-muodossa täältä.