Opiskelijan tietopaketti

TUTKINTO-OHJELMA

 • Tutkinto-ohjelman kotisivu: Tietoa erityisesti Tampereen yliopiston politiikan tutkimukseen hakemisesta.
 • Opinto-opas: Täältä näet jokaisen opintojakson suoritusmuodot ja siihen kuuluvan aineiston. Erilaiset suoritustavat tarjoavat joustoa ja monimuotoisia tapoja oppia.
 • Opetusohjelmat: Lukuvuoden opetus.
 • Vastuuopettajat: Opettajat, jotka ovat vastuussa kulloisestakin opintojaksosta.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

 • Valinnaiset opinnot: Valinnaisia opintoja voivat opiskelijat valita Tampereen yliopiston sisältä, mutta myös riistiinopiskella Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Muun muassa JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuuksia suorittaa opintoja muista Suomen yliopistoista. Valinnaisiis opintoihin voit sisällyttää myös teemakokonaisuuksia.
 • Teemakokonaisuus: Johtamiskorkeakoulun sisällä voit suorittaa kokonaismerkintöjä eri laajuisista ja poikkitieteellisistä teemakokonaisuuksista.
 • Itsenäinen opiskelu: Johtamiskorkeakoulussa on mahdollista suorittaa useita opintojaksoja itsenäisesti.
 • Kokonaismerkintä: Suoritetuista sivuaine- tai teemakokonaisuuksista haetaan valmistumisen kynnyksellä kokonaismerkintöjä, jotka näkyvät tutkintotodistuksessa.
 • Opintosuunta: Toisen vuoden syksyllä haetaan opintosuuntaan, jolloin se täsmentyy joko valtio-opiksi tai kansainväliseksi politiikaksi.
 • Valmistuminen: Valmistumista edeltää tutkintorakenteen vaatimien opintojen tarkistaminen opintorekisteristä, kokonaismerkintöjen pyytäminen ja sähköisen tutkintotodistushakemuksen täyttäminen NettiOpsussa.
 • Vaihto-opiskelu: Laajan vaihto-opiskelumahdollisuuden avulla voit tehdä opinnoistasi kansainvälisiä ja kerryttää uudenlaista kokemusta.

SUORITUSTAVAT

Opintojaksoja voi suorittaa lähiopetuksen lisäksi ja ohella usealla eri tavalla: tenttinä, esseenä, lukupiirinä, monimuoto-opetuksena tai oppimispäiväkirjalla.

 • Tentti: luentotentin lisäksi voit käyttää vuoden ympäri auki olevaa sähköistä tenttijärjestelmä Tenttistä.
 • Essee: useat kurssit ovat suoritettavissa vastuuopettajan kanssa sovitun esseemuotoisen toteutuksen avulla. Esseiden aineistot löytyvät myös kyseisen opintojakson kohdalta opinto-oppaasta.
 • Lukupiiri: opetushenkilöiden järjestämien lukupiirien lisäksi opiskelijat voivat myös suorittaa niitä itsenäisesti vastuuopettajan kanssa sopien. Juuri julkaistut lukupiiriohjeet löytyvät esimerkiksi Iltakoulu ry:n kotisivuilta.
 • Monimuoto-opetus tarkoittaa Moodlessa suoritettavia kursseja, joihin saattaa liittyä lisäksi sähköinen tentti. Monimuoto-opetus mainitaan suoritusmuotona kurssin kohdalla opetusohjelmassa.
 • Oppimispäiväkirja reflektoi kriittisesti ja perustellusti luentojen tai oppimisjakson aineiston sisältöjä esseemuotoisesti ja syvemmin kuin referaatti. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ohjeet oppimispäiväkirjan (luentopäiväkirjan) laatimiseksi.

OPISKELUOPAS

Olemme laatineet opiskelua helpottamaan epävirallisen opiskeluoppaan, josta löytyy paljon käytännön tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Opas on erityisen hyödyllinen fukseille, mutta vanhempikin opiskelija voi virkistää muistiaan sen avulla. Oppaan voit ladata täältä.

POHJIA KIRJALLISIIN TÖIHIN

 • Opas kirjallisiin töihin: Politiikan tutkimuksen kattava opas kirjallisten töiden sisältö- ja muotovaatimuksista. Päivitetty keväällä 2018.
 • Lukupiiri: Ohjeet lukupiirin laatimiseksi.
 • Kirjoitelma-pohja: Politiikan tutkimuksen virallisten vaatimusten mukaisesti muotoiltu pohja erilaisiin kirjoitelmiin, kuten esseisiin.
 • Kandin ja gradun pohja: Politiikan tutkimuksen virallisten vaatimusten mukaisesti muotoiltu pohja kandin tai gradun laatimiseen.

Listaus Tampereen yliopiston kirjaston käytettävissä olevista politiikan alan lehdistä

Tarvitset aineistoa sitten esseeseen tai graduun, niin näistä politiikan lehdistä saattaa olla sinulle hyötyä. Listalla on sellaisia lehtiä, jotka ovat Tampereen yliopistossa saatavilla. Huom. vuoden vaihtuessa tai kun lehti kuuluu johonkin ns. lehtipakettiin lehtilistan sisältö saattaa jossain määrin muuttua. Listauksen löydät pdf-muodossa täältä ja xls-muodossa täältä.