Iltakoululainen työelämässä

”Mihin hommiin siitä politiikan lukemisesta työllistyy?” ”Tuleeko susta sitten joku poliitikko?”

Edellä mainittuihin kysymyksiin jokainen iltakoululainen on varmasti joutunut vastailemaan sukujuhlissa lähes tuskastumiseen asti. Täsmällisen vastauksen antaminen on etenkin opintojen alkutaipaleella erittäin vaikeaa, sillä politiikan tutkimuksen opiskelijat eivät opintojensa päätteeksi pokkaa itselleen mitään tiettyä ammattinimikettä, vaan valmistuvat yhteiskuntatieteiden maistereina (YTM).

Yleisimpiä työnantajia ovat valtio, kunnat ja yritykset sekä (kansainväliset) järjestöt ja EU. Monet löytävät paikkansa toimittajina tai tutkijoina. Valmiita kaavoja ei ole, vaan jokainen saa itse luoda polkunsa kohti mahdollista unelma-ammattia. Opintojen aikana suoritetuista sivuaineista, vaihto-opiskelujaksoista ja/tai työharjoitteluista voi olla suuri apu niin omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden kartoittamisessa kuin työpaikkojen löytämisessä. Mahdollisiin työnantajiin tutustutaan myös Iltakoulun järjestämissä työelämätapahtumissa kuten ekskursioilla, työelämäpaneeleissa tai muissa infotilaisuuksissa. Lisäksi houkuttelevista työ- ja harjoittelupaikoista tiedotetaan
ainejärjestön sähköpostilistoilla.

Opintopolun sivuilla valtio-opin maisteriopinnot suorittaneiden opiskelijoiden työelämäsuuntauksista kerrotaan seuraavaa:

”Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen.”

Vastaavasti kansainvälisen politiikan taitajille työpaikkoja löytyy esimerkiksi

”hallinnon, järjestöelämän ja tiedotusalan kansainvälisissä tehtävissä sekä kansainvälisten asioiden suunnittelu-, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla”

Tarkimmat tiedot iltakoululaisten työllistymisestä löytyvät Iltakoulun alumnipankista, jossa on työelämään siirtyneiden politologien yhteystietoja. Iltakoulun alumnien ammattinimikkeitä ovat muun muassa: ministeriön yksikönjohtaja, virkamies, projektikoordinaattori, toimittaja, järjestöassistentti, tiedottaja, tuotantopäällikkö, kansanedustaja, kansanedustajan avustaja, järjestöjohtaja, lehtori, rauhanvälitysasiantuntija, HR manager, EU-komissaari.

Kattavimmat valtakunnalliset tiedot eri opintosuuntien vaikutuksista tulevaisuuden työpaikkoihin löytyvät www.toissa.fi-sivustolta.

Sivulta löytyy erilaisia diagrammeja ja taulukoita politiikkaa opiskelleiden työllistymisestä (työpaikat, palkkataso, työllisyysprosentti jne.). Luettavana on myös muutamia uratarinoita. Linkit kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tietoihin toissa.fi-sivustolla löytyvät alta.

Kansainvälinen politiikka: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?

Valtio-oppi: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?