Täältä saatat löytää vastauksen, jos jonkin yliopisto- tai erityisesti politologien yliopistomaailmaan kuuluvan sanan merkitys ei oikein aukene.

 • Aj-tila: Ainejärjestötila eli PinniA:n 4. kerroksessa sijaitseva Iltakoulun oma huone, jossa mm. säilytetään Iltakoulun tavaroita, juodaan kahvia ja tavataan toisia iltakoululaisia.
 • Anti: Iltakoulun oma julkaisu, joka tällä hetkellä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
 • Apollon: Toistaiseksi kerran ilmestynyt julkaisu, joka koostuu Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden tieteellisistä teksteistä.
 • Appro: Tapahtuma, jossa korkeakouluopiskelijat pyrkivät suorittamaan esimerkiksi approbatur- tai tohtoriarvoisen tutkinnon kiertämällä jonkin kaupungin kuppiloita. Esimerkiksi Hämeenkadun Appro.
 • Atalpa: Tarjoaa vastapainoa edelliselle… Eli Tampereen yliopiston liikuntakeskus.
 • Ekskursio, excu: Retki, yleensä vähän virallisempi sellainen. Esimerkiksi mahdollisia tulevia työpaikkoja katsomaan.
 • Hiiri: Ensimmäisen vuoden opiskelija, fuksi.
 • HOPS: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon epätietoinen fuksi joutuu keräämään kandivuosiensa opinnot.
 • JKK: Johtamiskorkeakoulu. Tiedekunta Tampereen yliopistossa, johon myös politiikan tutkimus kuuluu.
 • JKY: Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry. JKK:n opiskelijoiden yhteinen opiskelija-ainejärjestö.
 • Juve: Juvenes, yliopiston ”kanaa ja riisiä”-ravintola.
 • Kevätkokous: Yhdistyksen sääntömääräinen kokous, jossa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet.
 • Kopo: Koulutuspolitiikka. Kopolla saatetaan tarkoittaa myös hallituksen kopovastaavaa.
 • Kyykkä: Suuren suosion erityisesti Tampereen Hervannassa saavuttanut akateeminen urheilulaji.
 • Kähmy: Vanhempi opiskelija, joka ei lukuisten yliopistolla kulutettujen opiskeluvuosien jälkeen enää kehtaa tulla esimerkiksi fuksisyksyn pippaloihin.
 • Moodleavain: Avain, jolla pääset sisään moodle-alustalle.
 • N. vuoden opiskelija: Lähes synonyymi kähmylle. Opiskelija, josta kukaan ei enää edes tiedä monettako vuotta hän opiskelee.
 • Politologi: politiikan tutkija. Yliopiston sisällä sanaa voi käyttää lähes synonyymina iltakoululaiselle.
 • Seminaari, semma: Kurssi, jolla opiskelijat yksin tai pareittain esittelevät kurssia varten laatimaansa tutimusta.
 • Sopo: Sosiaalipolitiikka, tai hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava.
 • Sillis, silliaamiainen: Vuosijuhlien jälkeisen päivän olotilaan sopiva brunssiruokailu.
 • Suoritusmerkintä: Nettiopsuun kilahtavat opintopisteet ja arvosana. Tätä usein odotetaan kuin palkkapäivää konsanaan.
 • Syyskokous tai syko: Sääntömääräinen yhdistyksen kokous. Syyskokouksessa yleensä hyväksytään seuraavan vuoden tosu ja budjettiehdotelma sekä valitaan uusi hallitus.
 • SYY ry: Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry. SYY ry on ammattijärjestömme, Suomen yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n alainen opiskelijajärjestö. Sen paikallisjärjestönä toimii Tampereella SYY-Tampere.
 • Tamy: Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Kohoaa asemassaan vielä ainejärjestöjenkin yläpuolelle.
 • Tosu: Toimintasuunnitelma yhdistyksen toiminnalle.
 • T3: Tietotekniikan peruskurssi. Ensimmäinen (lähes) ylitsepääsemätön este opiskeluissasi.
 • Vujut: Vuosijuhlat, eli rakkaan ainejärjestön synttärit. Isot, mahtavat ja loistokkaat kekkerit joissa saa vetää ykköset ylle.