Linda Salo Politiikan tutkimuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi ja asiaa Iltakoulun kyselystä

Politiikan tutkimuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi valittiin  Linda Salo. Valintaan vaikuttivat Salon kokemus aihealueesta sekä hänen suhteensa JKK:hon. Salo oli täten vahvin hakijoista.

Iltakoulun kulttuuri-, liikunta- ja työelämätoiminnan tuloksia käytiin läpi ja niiden pohjalta kunkin osa-alueen vastaavat toimivat harkinnanvaraisesti. Vastauksia tuli verrattain paljon, joten kiitos kaikille ahkerille vastaajille!


Aj-tilassa sallitaan vaalimainonta

Hallitus kokousti maanantaina 4.2. klo 17.00 alkaen Päätalolla huonessa C1.

Syyskokouksessa 2012  vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että vaalimainonnasta aj-tilassa tehdään päätös. Toimintasuunnitelman mukaisesti asiasta keskusteltiin ja todettiin vaalimainonnan olevan hyvää mainosta Iltakoululle ainejärjestönä, josta nousee osaavia tekijöitä. Lisäksi mainonta saattaisi lisätä äänestysaktiivisuutta, etenkin Tamyn edustajistovaaleissa. Mainontaan tullaan kuitenkin asettamaan selkeät säännöt ja toimintaperiaatteet, jotka muotoillaan tämän kevään aikana. Mainonta koskee edustajistovaaleja, kuntavaaleja sekä eduskuntavaaleja.

 

Kokouksessa myös kumottiin edellinen päätös Plankummilapsi-projektin lakkauttamisesta, koska sen todettiin olevan liikaa ristiriidassa toimintasuunnitelman kanssa.