Kuukausi: helmikuu 2013

Linda Salo Politiikan tutkimuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi ja asiaa Iltakoulun kyselystä

Politiikan tutkimuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi valittiin  Linda Salo. Valintaan vaikuttivat Salon kokemus aihealueesta sekä hänen suhteensa JKK:hon. Salo oli täten vahvin hakijoista. Iltakoulun kulttuuri-, liikunta- ja työelämätoiminnan tuloksia käytiin läpi ja niiden pohjalta kunkin osa-alueen vastaavat toimivat harkinnanvaraisesti. Vastauksia tuli verrattain paljon,

Aj-tilassa sallitaan vaalimainonta

Hallitus kokousti maanantaina 4.2. klo 17.00 alkaen Päätalolla huonessa C1. Syyskokouksessa 2012  vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että vaalimainonnasta aj-tilassa tehdään päätös. Toimintasuunnitelman mukaisesti asiasta keskusteltiin ja todettiin vaalimainonnan olevan hyvää mainosta Iltakoululle ainejärjestönä, josta nousee osaavia tekijöitä. Lisäksi mainonta saattaisi