Iltakoulu ry aloitti vuonna 2018 tukihenkilötoiminnan. Toiminnan tarkoituksena on kyetä luomaan turvallisempia tiloja ja tapahtumia ja ennaltaehkäistä syrjintää ja häirintää. Samoin pyritään edistämään tällaiseen toimintaan puuttumista ja tuomaan lisää työkaluja siihen. Tukihenkilötoiminnalla pyritään myös tarjoamaan matalan kynnyksen keskustelutukea, ja samalla järjestömme kartoittaa piirissämme tapahtuvaa häirintää ja pyrkii puuttumaan siihen tehokkaasti.

Iltakoulu ry:n tapahtumissa on nimettyjä tukihenkilöitä, joiden tarkoitus on toimia tukena ja apuna mahdollisissa häirintätilanteissa ja myös muuten helposti lähestyttävinä henkilöinä, joille tulla juttelemaan. Tukihenkilöitä on lähtökohtaisesti kaksi, mutta esimerkiksi pienillä teatteriretkillä nimettyjä henkilöitä voi olla vain yksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään nimeämään tukihenkilöt siten, että he edustaisivat eri sukupuolia. Tukihenkilöinä toimii lähtökohtaisesti hallituksen jäseniä, eritoten tapahtumasta vastaava henkilö tai henkilöt, jotka muutoinkin olisivat paikalla. Hiiriviikoilla tukihenkilöinä hyödynnetään myös tutoreita.

Tukihenkilöt ovat paikalla tapahtumassa alusta loppuun, mutta jatkot eivät lukeudu tähän, sillä tällöin mukana on usein muitakin kuin iltakoululaisia ja jatkopaikoilla on koulutettuja järjestyksenvalvojia, joiden puoleen häirintätilanteissa on mahdollista kääntyä. Tukihenkilöitä ei ole myöskään velvoitettu olemaan paikalla koko tätä aikaa. Tukihenkilöt ovat siis tavoitettavissa koko ajan Iltakoulun omissa tapahtumissa.

Tukihenkilöt toimivat luottamuksellisesti, ja tarjoavat keskustelutukea ja mahdollisuuksien mukaan voivat auttaa myös konkreettisin tavoin. Tukihenkilöillä ei ole häirintäyhdyshenkilöiden pätevyyttä, joten vakavissa häirintätapauksissa kehotamme kääntymään Treyn häirintäyhdyshenkilöiden puoleen.