OPISKELIJAN TÄRKEIMMÄT SIVUSTOT

 • Tutkinto-ohjelman kotisivu
  • Tältä sivulta löydät erityisesti tietoa politiikan tutkimukseen hakemisesta ja opintojen perussisällöstä. Saat kattavan kuvauksen koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista.
 • Opiskelijan opas
  • Opiskelijan opas sisältää kuvauksen politiikan tutkimuksen osaamistavoitteista sekä tietoa tutkinnon rakenteesta ja kurssien sisällöistä. Täältä löydät kaikki politiikan tutkimukseen liittyvät kurssit jaoteltuina kandidaattiohjelman ja maisteriohjelman perusopintoihin, yhteisiin opintoihin, aineopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Opetusohjelmat:
  • Opetusohjelma kokoaa yhteen lukuvuoden tarjolla olevat kurssit ja opintokokonaisuudet. Täältä pääset siis katsomaan, mitä kursseja kullekin periodille voi valita. Opetusohjelman löytää Opiskelijan oppaan kohdasta ”Opetussuunnitelmat ja -tarjonta”
 • Yliopiston kirjasto
  • Tunilibin sivuilta pääset tutustumaan Tampereen yliopiston kirjastoon, sekä etsimään teoksia ja lehtiä kirjaston tietokannasta. Kirjaston sivuilta pystyt myös tekemään varauksia sekä lainaamaan e-kirjoja.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

 • Valinnaiset opinnot: Valinnaisia opintoja voivat opiskelijat valita Tampereen yliopiston sisältä, mutta myös riistiinopiskella Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Muun muassa JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuuksia suorittaa opintoja muista Suomen yliopistoista. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös teemakokonaisuuksia. Opintotarjontaa voi selata Opinto-oppaasta
 • Teemakokonaisuus: Johtamiskorkeakoulun sisällä voit suorittaa kokonaismerkintöjä eri laajuisista ja poikkitieteellisistä teemakokonaisuuksista.
 • Itsenäinen opiskelu: Johtamiskorkeakoulussa on mahdollista suorittaa useita opintojaksoja itsenäisesti. Itsenäisiä suoritusmahdollisuuksia kannattaa tiedustella opintojakson vastuuopettajalta
 • Kokonaismerkintä: Suoritetuista sivuaine- tai teemakokonaisuuksista haetaan valmistumisen kynnyksellä kokonaismerkintöjä, jotka näkyvät tutkintotodistuksessa.
 • Opintosuunta: Toisen vuoden syksyllä haetaan opintosuuntaan, jolloin se täsmentyy joko valtio-opiksi tai kansainväliseksi politiikaksi.
 • Valmistuminen: Kun olet suorittanut tutkintoosi kuuluvat opinnot ja opinnäytteen, voit jättää valmistumispyynnön Sisuun. Sitä ennen on hyvä tarkistaa valmistumisen aikataulut ja check list.
 • Vaihto-opiskelu: Laajan vaihto-opiskelumahdollisuuden avulla voit tehdä opinnoistasi kansainvälisiä ja kerryttää uudenlaista kokemusta. Suosittelemme osallistumaan vaihtoinfoihin ja mikäli vaihto-opinnoista herää kysymyksiä, yhteyttä voi ottaa Johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisten asioiden koordinaattori Minna Höijeriin (minna.hoijer(at)tuni.fi).

SUORITUSTAVAT

Opintojaksoja voi suorittaa lähiopetuksen lisäksi ja ohella usealla eri tavalla: tenttinä, esseenä, lukupiirinä, monimuoto-opetuksena tai oppimispäiväkirjalla.

 • Tentti: luentotentin lisäksi voit käyttää vuoden ympäri auki olevaa sähköistä tenttijärjestelmä Tuni Examia.
 • Essee: useat kurssit ovat suoritettavissa vastuuopettajan kanssa sovitun esseemuotoisen toteutuksen avulla. Esseiden aineistot löytyvät myös kyseisen opintojakson kohdalta opinto-oppaasta.
 • Lukupiiri: opetushenkilöiden järjestämien lukupiirien lisäksi opiskelijat voivat myös suorittaa niitä itsenäisesti vastuuopettajan kanssa sopien. Lukupiiriohjeet löytyvät esimerkiksi Iltakoulu ry:n kotisivuilta kirjallisten töiden oppaasta.
 • Monimuoto-opetus tarkoittaa Moodlessa suoritettavia kursseja, joihin saattaa liittyä lisäksi sähköinen tentti. Monimuoto-opetus mainitaan suoritusmuotona kurssin kohdalla opetusohjelmassa.
 • Oppimispäiväkirja reflektoi kriittisesti ja perustellusti luentojen tai oppimisjakson aineiston sisältöjä esseemuotoisesti ja syvemmin kuin referaatti. Ohjeet oppimispäiväkirjan (luentopäiväkirjan) laatimiseksi kirjallisten töiden oppaasta.

POHJIA KIRJALLISIIN TÖIHIN

 • Opas kirjallisiin töihin: Politiikan tutkimuksen kattava opas kirjallisten töiden sisältö- ja muotovaatimuksista. Päivitetty keväällä 2021.
 • Kirjoitelmapohja: Politiikan tutkimuksen virallisten vaatimusten mukaisesti muotoiltu pohja erilaisiin kirjoitelmiin, kuten esseisiin.
 • Gradun tai kandin pohja: Politiikan tutkimuksen virallisten vaatimusten mukaisesti muotoiltu pohja kandin tai gradun laatimiseen.

Listaus Tampereen yliopiston kirjaston käytettävissä olevista politiikan alan lehdistä

Tarvitset aineistoa sitten esseeseen tai graduun, niin näistä politiikan tutkimuksen aineistosta saattaa olla apua. Tampereen yliopiston kirjastolla on oma listauksensa politiikan tutkimuksen ja valtio-opin lähteisiin, joka löytyy täältä. Sivulta löytyy siis politiikan tutkimuksen opiskelijoille suunnattu kirjaston opassivu, josta löytää lehtiä ja sanakirjoja, sekä vinkkejä erilaisiin YK-lähteisiin ja viitteidenhallintajärjestelmiin.

Lisäksi on tehty listaus erilaisista lehdistä, jotka ovat Tampereen yliopistossa saatavilla. Huom. vuoden vaihtuessa tai kun lehti kuuluu johonkin ns. lehtipakettiin lehtilistan sisältö saattaa jossain määrin muuttua. Listauksen löydät pdf-muodossa täältä ja xls-muodossa täältä.