Iltakoulu ry on Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Opinnoissaan politiikan tutkimuksen opiskelijat voivat suuntautua joko valtio-oppiin tai kansainväliseen politiikkaan. Iltakoulun tarkoitus on yhdistää politiikan tutkimuksen opiskelijat, eli politologit ja tarjota heille muun muassa edunvalvontaa, tapahtumia ja muuta toimintaa.

Iltakoulun tärkeimpiä tehtäviä ovat jäsenistönsä edunvalvonta opiskeluun liittyvissä asioissa, yhteisöllisyyden edistäminen politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ja muiden opiskelijajärjestöjen kesken sekä työelämä- ja alumnitoiminnan kautta tulevaisuuteen valmistautuminen. Lisäksi Iltakoulu järjestää jäsenistölleen runsaasti monipuolista vapaa-ajantoimintaa muun muassa juhlien, liikunnan, kulttuurin ja kansainvälisyyden alueilla. Meille Iltakoulussa tärkeitä asioita ovat laadukas koulutus, aktiivinen koulutuspolitiikka, yhteisöllisyys, kansainvälisyys, yhdenvertaisuus ja avoimuus sekä ympäristö.

Haluamme olla mukana kehittämässä tutkinto-ohjelmaamme opiskelijoiden toiveita ja tarpeita vastaavaksi, jotta koulutuksemme olisi mahdollisimman laadukasta. Pidämmekin säännöllisesti ja aktiivisesti yhteyttä henkilökuntaan ja opiskelijoihin, osallistumme tutkinto-ohjelman opetusneuvoston toimintaan sekä teemme yhteistyötä muiden Johtamisen ja talouden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi Johdon (Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry) kautta. Teemme töitä, jotta tutkinto-ohjelmamme laadukkuus säilyisi myös tulevaisuudessa uudessa tiedekunnassa ja yliopistossa. Lisäksi iltakoululaisia löytyy perinteisesti niin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (TREY) hallituksesta ja edustajistosta kuin hallinnon opiskelijaedustajista, eli hallopedeistä yliopiston eri toimielimissä ja työryhmissä.

Uudet fuksit pääsevät tutustumaan Iltakouluun perinteisillä kolmen viikon fuksiviikoilla, joiden aikana tavoitteena on, että jokainen tuntisi itsensä tervetulleeksi yhteisöömme. Laadukkaan tutoroinnin tarkoituksena on, että jokainen fuksi saa tukea opiskelujensa alkuun sekä vastauksia ja apua kysymyksiin ja pulmiin. Peräänkuulutamme kaikkien tasavertaista huomioimista ja mukaan ottamista. Yhteisöllisyys ei lopu fuksiviikkoihin, vaan yhteisölliseen toimintaan panostetaan läpi vuoden tarjoamalla iltakoululaisille monipuolista tekemistä: tapahtumakalenteriin kuuluu sitsejä, saunailtoja, vappuviikot ja teemajuhlia.

Kulttuurin saralla järjestämme muun muassa matalan kynnyksen museo- ja teatterivierailuja sekä askarteluiltoja. Iltakoulun liikuntaseura Työväen ampujat on aktiivinen esimerkiksi jalkapallon, futsalin ja lentopallon saralla. Näiden lisäksi liikunta- ja hyvinvointisektori pitää huolen siitä, että Iltakoululla on viikoittaiset palloiluvuorot, lajikokeiluja sekä muita liikuntatapahtumia iltakoululaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Juhlien, kulttuurin ja liikunnan ohella asiasisältöiset tapahtumat muodostavat tärkeän osan toimintaamme. Esimerkiksi työelämä-, alumni- ja koulutuspoliittisten tapahtumien avulla pidämme jäsenistömme ajan tasalla muuttuvassa ympäristössä sekä muutoksen keskellä olevassa yliopistossa. Iltakoulu on aikaisempina vuosina vaalinut ja vahvistanut yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja tuota monialaisen yhteistyön perinnettä pyrimme jatkamaan myös tänä vuonna.

Yhteisöllisyyden toteutumiseksi on tärkeää, että ketään ei jätetä toiminnan ulkopuolelle. Lisäksi yhteisöllisyys ei koske pelkästään opiskelijoita, vaan Iltakoulu on tunnettu myös tiiviistä suhteistaan henkilökuntaan, johon olemme säännöllisesti yhteydessä ja jonka kanssa vietämme myös rennommissa tunnelmissa aikaa luentosalien ulkopuolellakin.

Pyrimme ottamaan kansainväliset opiskelijat huomioon mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä kaikki tiedotuksemme on kaksikielistä ja kaikki tapahtumat avoimia myös kansainvälisille opiskelijoillemme. Lisäksi aktiivinen kansainvälinen tutortoiminta on tärkeä tekijä kansainvälisyyskehityksen tukemisessa.

Haluamme, että jokaisella iltakoululaisella on mahdollisuus osallistua toimintaamme haluamallaan tavalla. Tapahtumien ohella iltakoululaisilla onkin mahdollisuus olla aktiivisia muun muassa osallistumalla ainejärjestölehti Antin kirjoittamiseen ja tekemiseen, osallistumalla eri toimikuntiin tai viettää aikaa ainejärjestötilassamme. Aj-tila on tärkeä yhteisöllinen kokoontumispaikka politologeille: siellä voi nauttia reilun kaupan kahvia, tavata muita iltakoululaisia tai saada vertaistukea. Muutama vuosi sitten perustettu Iltakoulun alumnit ry pitää huolen siitä, ettei yhteisöllisyys lopu vielä valmistumiseenkaan ja Iltakoulun jäsenyyden loppumiseen. Alumnijärjestö tekee aktiivista työtä alumnitoiminnan ja opiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamista varten sekä järjestää tapahtumia alumneille.

Ympäristö ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä arvoja, joista pidetään huolta ja niitä pyritään myös jatkuvasti edistämään. Tapahtumien organisoimisessa esteettömyysvastaavat pitävät huolen siitä, että tapahtumat ovat mahdollisimman esteettömiä ja esteettömyyttä koskeva informaatio on saatavilla tapahtumatiedotuksessa. Lisäksi pyrimme toiminnassamme tekemään kestäviä valintoja ympäristön huomioimiseksi. Kaikki tapahtumamme ovat syrjinnästä ja häirinnästä vapaita. Meille on ehdottoman tärkeää, että toimintaympäristömme on kaikille jäsenillemme aina turvallinen. Mahdollisia häirintätilanteita varten tapahtumissamme on tukihenkilöt, joille voi ilmoittaa häirintä- ja syrjintätapauksista. Olemme myös ottaneet häirintätapausten käsittelyä varten häirintätapausten menettelyohjeet, joiden kautta voimme myös puuttua toimintaympäristössämme tapahtuvaan häirintään ja syrjintään. Avun tarpeessa olevien tukeminen on meille tärkeää ja siksi tuemmekin vuosittain valittavaa kehitysyhteistyökohdetta, joka on ollut orpolapsien hyväksi suunnattu Pamoja-projekti Tansaniassa.

Tarkoituksena on, että Iltakoulun toimintaan olisi helppo tulla mukaan. Siksi toiveita, palautetta ja kehitysideoita kuunnellaan aina. Meille on tärkeintä olla jäsenistömme näköinen järjestö, joka pitää omiensa puolia ja kuuntelee heitä. Tavoitteenamme on luoda matalan kynnyksen toimintaa ja kohtaamispaikkoja kaikille opiskelijoillemme.

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tiina Laine

Iltakoulun puheenjohtaja 2023