Mikä Apollon?
Apollon on Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden vanha verkkojulkaisu, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenillemme kanava omien hengentuotteidensa julkaisuun. Verkkolehden avulla pyritään lisäämään opiskelijoidemme mahdollisuuksia saada omia tekstejään laajemman yleisön nähtäville. Tämän lisäksi lehti toimii innostuksen ja motivaation lähteenä opiskelijajoukollemme yleisemmin.

Toimituskunta käy tekstit läpi ja koostaa niistä julkaisun sekä pidättää itsellään oikeudet tekstien editointiin. Tarkoitus on, että julkaistavat tekstit julkaistaan ns. sellaisinaan. Etusijalla julkaisussa ovat perus- ja aineopintoihin kirjoitetut työt.

Vuosina 2012-2013 lehti ilmestyi kahdesti (kevään ja syksyn lopulla). Vuonna 2018 Apollon koottiin Populaarimusiikki esteettisenä politiikkana -kurssilla kirjoitetuista esseistä.

Viittauskäytännöt
Mikäli koet Apollonin teksteissä olevan sellaista herkkua että siihen haluat viitata, niin voit tehdä sen näin:
Lehtinen, Johannes (2012): Historiallisen sosiologian sovellukset kansainvälisissä suhteissa. Apollon -verkkojulkaisu. Iltakoulu. Vol. 1, 29-35.

Muista kuitenkin, että Apollon ei ole vertaisarviointia käyttävä niin sanottu oikea ja luotettava tieteellinen verkkojulkaisu!

Hyviä lukuhetkiä!

Numero 1/2018

Tässä numerossa Populaarimusiikki esteettisenä politiikkana -kurssin esseitä:

 • Green Dayn tuore tuotanto poliittisena toimintana: esteettisen politiikan näkökulma punkrockiin – Tiia Seulanto ja Laura-Kaisa Välimäki
 • Shokin kuninkaat – David Bowie ja Marilyn Manson – Lotta Haataja ja Vilja Vainio
 • Manic Street Preachersin esteettisen politiikan vaikutus Kuuban ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin ja omaan tähteyteensä Elián Gonzalesin tapauksen yhteydessä vuosina 1999-2001 – Jarno Manni
 • Vaarallinen äänentoisto – Brittiläisen teknokulttuurin epävirallisten edustajien vastareaktio Criminal Justice and Public Order Actiin 1994 – Johanna Siik

Numero 1/2013

Tässä numerossa:

 • Nykyajan orjuus – Paritus ja ihmiskauppa Suomessa – Mari Ek, Petra Kantola ja Sanni Lehtinen
 • Jos haluat rauhaa, varaudu (kyber)sotaan – Kyberuhat valtiollisessa turvallisuuspolitiikassa – Matti Muhli
 • Homo Sovietcus meets Homo Sacer – Niilo Palin
 • Hayekin Spontaani järjestys: Kriittinen tarkastelu – Marko Juutinen
 • Musiikkia massoille? Vuosien 1968–1975 populaarimusiikki yhteiskuntatieteilijöiden silmin – Timo Mikkolainen
 • Perusoikeudet ja parlamentarismi Suomen perustuslaissa – Ville Rantala
 • Kaupunkitilan vaihtoehtoiset käyttömuodot – Ville Rantala
 • Muukalaisuus ja vihollisuus Orson Scott Cardin romaaneissa Ender ja kuolleiden puolustaja – Ilkka Tiensuu
 • Suattaapi olla, mutta suattaapi olla olemattaki – Kontrafaktuaalit kansainvälisen politiikan tutkimusmenetelmänä – Johannes Lehtinen

Numero 1/2012

Napauta kuvaa lukeaksesi!

Tässä numerossa:

 • Responsibility to protect – Linda Salo
 • Pohdintoja hegemoniasta – Timo Mikkolainen
 • Security Council – reinterpreting its mandate – Katariina Mustasilta
 • Historiallisen sosiologian sovellukset kansainvälisissä suhteissa – Johannes Lehtinen
 • The Story of the World and Theory – How Narrative Analysis and Knowing are Related – Miika Tomi
 • Juice Leskinen – Siniristiloppumme Kari Palosen politikoinnin ja politisoinnin teoriaa käyttäen – Sabina Mäki ja Aki Luoto