Johtamiskorkeakoulun kannanotto tiedekunnista

Uuden yliopiston johtosäännössä on määritelty tiedekuntien nimet ja niiden lukumäärä. Päätöstä uusien tiedekuntien sisällöstä ei ole vieläkään tehty, vaikka uusi yliopisto aloittaa toimintansa puolen vuoden päästä. Tämä päätös vaikuttaa käytännön tasolla merkittävästi henkilökuntaan, rekrytointeihin, opiskelijoihin, toimintaan ja rahoitukseen.

Päätöksenteon avoimuutta on toivottu monelta eri taholta tämän kevään aikana. Tämä ei ole toteutunut. Me johtamiskorkeakoulun allekirjoittaneet kritisoimme prosessia, jossa päätöksentekoa ollaan venytetty, emmekä ole vieläkään saaneet päätöstä opiskelijoita ja henkilökuntaa erittäin paljon koskettavassa asiassa.

5.10.2014 Tampereen korkeakoulut julkaisivat yhteisen tiedotteen, että Tampereelle rakennetaan täysin uudenlaista korkeakoulua. 3.2.2015 Tampereen korkeakoulut julkaisivat tiedotteen, jonka mukaan ”Tampere3 tähtää korkeakoulurajat ylittäviin tutkinto-ohjelmiin ja kansainväliseen menestykseen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen puolestaan lausui 7.9.2016, “että yhä useammin maailman tai edes Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä ongelmia ei voi ratkaista vain yhden tieteenalan tai koulutusalan näkökulmasta”. Samassa tilaisuudessa ministeri Grahn-Laasonen kannusti yliopistoyhteisöä ”terveeseen riskinottoon” ja ”uusiin kokeiluihin”. Lisäksi hän korosti monialaisen koulutuksen ja monitieteisyyden merkitystä (Aamulehti, 7.9.2016).

Tampere3-sivuston mukaan Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Uudessa korkeakouluyhteisössä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. “Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Teemme uutta rohkeasti, ripeästi ja raikkaasti. Toimimme toisin – tieteellisen tutkimuksen lisäksi osaaminen karttuu soveltamalla, kokeilemalla ja yhteiskehittämällä.” (tampere3.fi.)

Teknologian ja erityisesti digitaalisten teknologioiden kehitys on kiihtynyt. Samalla niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen ovat vahvistuneet. (tampere3.fi 14.5.2018.) Tampere3-prosessin yhteydessä on jo vuosia puhuttu uudesta ja laajasta johtamisen ja talouden tiedekunnasta, joka yhdistäisi kauppatieteiden, hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen, tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmat samaan tiedekuntaan. Tämä on otettu huomioon Johtamiskorkeakoulun opetussuunnitelmatyössä, jossa uusia tekniikan, yhteiskunnan ja talouden yhdistäviä tutkimuksen ja opetuksen kärkiä on etsitty johdonmukaisesti.

Uusi ja tuntematon on aina pelottavaa ja muutokseen liittyy kipuilua, mutta se ei silti voi olla jarruttava tekijä uuden rakentamisessa. Tampere3:n tarkoitus on luoda uutta ja täten nostaa uusien innovaatioiden kehittämisen mahdollisuutta kaikkia yhteiskunnan sektoreita hyödyttäen. Me johtamiskorkeakoulun allekirjoittaneet näemme, että politiikan, kaupan, hallinnon ja tekniikan tieteentekemisen valmiuksia voidaan kehittää vieläkin korkeammalle tasolle. Tämän kehittymisen näemme toteutuvan laadukkaasti uudessa ja laajassa johtamisen sekä talouden tiedekunnassa. Yhteiskuntatieteellisten alojen ja tekniikan yhdistäminen olisi ainutlaatuista Suomen korkeakoulujen mittakaavassa. Pelkästään nykyisen Johtamiskorkeakoulun pohjalle rakennettu johtamisen ja talouden tiedekunta ei toteuttaisi Tampere3-prosessissa haettuja monitieteisiä tulevaisuuteen katsovia uudistuksia, ja jättäisi valtavasti potentiaalia hyödyntämättä. Tämä on huomionarvoista varsinkin, kun Tampere3-prosessissa yhtenä kaikkia aloja läpileikkaavan koulutuksen kärkenä on johtamisosaaminen. Tampereella on ainutlaatuinen mahdollisuus kouluttaa tekniikkaa ymmärtäviä yhteiskunnallisen alan asiantuntijoita, sekä yhteiskuntaa ymmärtäviä tekniikan osaajia. Emme ymmärrä, miten teknisten alojen enemmistön sijoittaminen samaan tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan loisi Tampereelle tai Suomeen mitään Tampere3-prosessissa alunperin haettuja tavoitteita.

Nykyisen Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ovat hakupainealoja, ja opiskelemaan hakevat henkilöt kokevat sen sisältökokonaisuuden merkittävänä koko Suomen mittakaavassa. Näkemyksemme mukaan tekniikka, talous, hallinto ja politiikka voisivat luoda ainutlaatuisen yhdistelmän tulevaisuuden rakentamisen ja tutkimuksen kannalta. Tutkimukselliset rajapinnat nousevat esiin vahvimmin koko yhteiskunnan toimintaa edistävinä innovaatioina. Nämä innovaatiot tukevat myös nykyistä poliittista ilmapiiriä ja ohjaavat koulutuksen kehittämistä nykyaikaiseen suuntaan. Opetussuunnitelmatyössä tutkinto-ohjelmiin on jo pyritty luomaan uutta ja innovatiivista hahmotelmaa siitä, millaista yhdessä toteutettua tai J5-teemalla sävytettyä opetusta voisi olla uudessa tiedekunnassa, josta on kuitenkin jo puhuttu useiden vuosien ajan. Esimerkiksi teknologian, tekoälyn, robotiikan tai turvallisuuden yhdistäminen yhteiskuntanäkökulmaan kirkastaisi Tampereen profiilia.

Kauppatieteet, hallintotieteet ja politiikan tutkimus voivat mielestämme tuoda yhdessä tuotantotalouden ja tietojohtamisen kanssa monitasoisen yhteiskunnallisen näkökulman moderniin johtamiseen. Uudella Johtamisen ja talouden tiedekunnalla on mahdollisuus profiloitua niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin tekniikan sekä yhteiskuntatieteiden saumattomasti yhdistävänä innovaatiokeskuksena.

Monitieteinen tiedekunta ei poista mahdollisuutta syventyä ja erikoistua omaan alaan niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin, mutta sen sijaan mahdollistaa poikkitieteellisen yhteistyön ja monitieteisesti sävyttyneiden tutkintojen hankkimisen. Kuitenkin, kuten koulutuksen valmisteluryhmä totesi, tiedekuntarakenne on yksi, mutta vain yksi, instrumentti, jolla varmistetaan koulutuksellinen yhteistyö uuden yliopiston ja koko Tampere3:n sisällä.

Näin ollen me allekirjoittaneet koemme, että johtamisen ja talouden tiedekunnan toteutuminen ehdotetulla J5-mallilla (kauppatieteet, hallintotieteet, politiikan tutkimus, tietojohtaminen, tuotantotalous) on paras mahdollinen vaihtoehto uuden yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnaksi.

 

Tämän kannanoton allekirjoittaneet tahot näkyvät erillisestä tiedostosta, joka löytyy tämän linkin takaa:


https://docs.google.com/document/d/1iWsj6wwcdID8f8tK1GHq95KS9Xs2dcsl3kgspGloKFI/edit

Julkaistu kohteessa Uncategorized

Hallituksen kokous 8/18

Hallitus kokousti torstaina 10.5. klo 12 alkaen Hämeenkatu 3 A:ssa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Menneet tapahtumat:

– 23.4. Maisteri-iltamat. Osallistujia heikosti, johtuen luultavasti ajankohdasta.

– 24.4. Beer pong –bileet. Järjestettiin yhdessä Saabin, Interaktion ja Patinan kanssa Hatanpään soutupavilijongilla. Yhteensä osallistujia oli 120, josta iltakoululaisia oli kolmessa joukkueessa. Kolmas kerta, jolloin tapahtumaa järjestettiin.

– 25.4. Särkän märkä. 2 lippua tapahtumaan jäi myymättä. Lippuja myytiin yhteensä 58 kappaletta, minkä vuoksi ensi vuonna suositellaan ostomääräksi 50 lippua.

– 26.4. Circus Maximus. Osallistujia 7, tapahtumassa etsittiin leijonia yliopistolta vihjeiden perusteella. Tapahtuman pitivät Yeti Kakko ja Eetu Tulonen.

– 26.4. Valmennuskurssibileet. Noin 45 osallistujaa, iltakoululaisia oli monelta eri vuosikurssilta ja myös valmennuskurssilaisia paikalle löysi paljon.

– 27.-28.4. Vappumökki. 36 ilmottautunutta. Järjestettiin Viialan Palokärjessä, tapahtuma oli onnistunut ja vuosittainen mökkiretki on mukava perinne.

– 30.4. Vappusitsit. 127 osallistujaa. Ensi vuonna voisi panostaa vähän enemmän ruokaan (määrään ja laatuun). Järjestettiin Messukylässä.

– 1.5. Vappupiknik. Ensi vuonna voisi laittaa tapahtumaan kuvaukseen ”säävaraus”, ettei hallituksen olisi pakko
saapua paikalle kaatosateessa.

– 3.5. Simaa ja tippaleipiä. Onnistui mainiosti, paikalla oli hyvin sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä ja koposektori on saanut hyvää palautetta siitä, miten hankalat aiheet ja kritiikit muotoiltiin korrektiin muotoon diaesitykseen. Henkilökunnan kesken käydään keskustelua asian tiimoilta toukokuun aikana ja valmistellaan tarkempi yleispalaute tekstimuodossa henkilökunnalle. Paikalla oli 30 ihmistä.

– 8.5. Pokeriturnaus. Paikalla oli muutama iltakoululainen. Markkinointia voisi parantaa.

Tulevat tapahtumat:

– Fuksiviikot. Hiiriviikkojen ohjelma on seuraava:
pe 24.8: hengailuiltama Tiikerihaissa
la 25.8: Tutustumissauna Amoksessa
ma 27.8: Kampuskierros fukseille + kaupunkikierros + pubivisa Tiikerihaissa
ti 28.8 Amazing race (Huom! Hallituksen valerasti)
ke 29.8 Kulttuuritapahtuma (Tuutoreiden pikaisella äänestyksellä päädyimme Lenin museoon)
to 30.8 Harkka-appro, jatkot kolmioilla
su 2.9: Lautapeli-ilta
ma 3.9 Perinteinen Pispala kierros
ti 4.9: Urheilua
ke 5.9 yliopiston avajaiset (yhteiset etkot)
to 6.9: Johtajuussymposium, jatkot Haalaribileissä
ma 10.9: Fuksimökki + sitsiharkat
ti 11.9: Challenge accepted + ehkä Kekkos-bileet
ke 12.9 Fuksisuunnistus
to 13.9 Fuksisitsit Disney-teemalla Hatanpään Soutupaviljongilla, hinta 400e

– Marrasjuhlat. Petra hoitaa tilavuokraa, ja bussikuljetusta suunnitellaan. Perutaan mökillä järjestettävät marrasjuhlat hallituksen päätöksellä ja aletaan suunnittelemaan keskustassa järjestettäviä marrasjuhlia.

– Muut tapahtumat. Vapaamuotoinen piknik torstaina 17.5 pääsykokeen jälkeen.

Muita asioita:

– Rahoillamme on rakennettu sisävessa kehitysyhteistyökohteeseen.

– Kevään toimintakysely on julkaistu.

– Valmennuskurssi onnistui erinomaisesti.

Julkaistu kohteessa Kokoustiivistelmät

Hallituksen kokous 7/18

Hallitus kokousti tiistaina 24.4. klo 14 alkaen Pinni A:n Ylävitosessa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Menneet tapahtumat:

– 12.4. T3-Vappuetkot. Tapahtuma järjestettiin TTY:llä. Se onnistui hyvin. Paikalla oli runsaasti porukkaa, noin 100 kilpailijaa ja rastinpitäjät. Myös palaute on ollut positiivista.

– 16.4. Pubivisa. Tapahtuma järjestettiin Tiikerihaissa. Se onnistui hyvin. Osallistujia oli 11.

– 16.4. Lasertag. Tapahtuma järjestettiin ZBasessa Staabin kanssa. Se onnistui hyvin ja osallistujilla oli kivaa. Iltakoulusta osallistujia oli 18 eli täysi kiintiö.

– 17.4. Ruotsinlaivasimulaatio. Tapahtuma järjestettiin Omenahotellissa, Raxissa ja Tiikerihaissa. Se onnistui erittäin hyvin. Osallistujia oli noin 35 ja ruokailijoita 18. Tapahtuma oli esillä myös Tamyn Ig-kaappauspäivässä. Kehuja tapahtumakonseptista saatiin muilta ainejärjestöiltä asti.

– 18.4. Viiniä sohvalla. Tapahtuma järjestettiin Hämeenkadulla yksityisasunnossa Faian kanssa. Se oli onnistunut ja puhuja oli erittäin hyvä. Osallistujia oli 18 ja lisäksi haastattelija eli Joel Linnainmäki ja haastateltava eli Sini Korpinen. Keskustelu oli vuorovaikutuksellista.

– 19.4. Toogabileet. Tapahtuma järjestettiin YTHS-saunalla. Se onnistui hyvin. Osallistujia oli 30-40 ja sauna oli täynnä. Osa jatkoi illanviettoa Kolmioille. Mukava illanvietto iltakouluporukalla.

– 20.4. Pubirundi. Tapahtumassa kierrettiin paikallisia baareja Interaktion kanssa ja illanvietto päätettiin Rajaportin saunalle. Se onnistui hyvin. Baarit olivat Bar Passion, Jerrun Piilopaikka, Korvatillikka, Public Corner, Kievari kahdet kasvot, Maja/Talo ja Tuoppi. Osallistujia oli noin 40, joista iltakoululaisia noin puolet. Tapahtumasta on saatu kehuja.

– 22.4. Vappuretki. Tapahtuma järjestettiin Kaupin metsässä. Osallistujia oli 4. Tapahtumassa viihdyttiin, mutta se jäi jäsenistöltä epähuomioon. Vappuviikoilla on kuitenkin nyt tarjottu liikuntatapahtuma sellaista haluaville.

– 23.4. Pornobileet. Tapahtuma järjestettiin Roskassa kokousta edeltävänä iltana. Etkot olivat Klubi 57:lla. Tapahtuman tuotot kattavat todennäköisesti kulut. Osallistujia oli yli 200 ja paikalle tuli paljon erilaisia ihmisiä. Tapahtumassa nähtiin esityksiä ja yksi niistä oli erityisen mieleenpainuva.

Tulevat tapahtumat:

– 24.4. Beer pong –bileet. Tapahtuma järjestetään Hatanpään Soutupaviljongissa klo 15.

– 25.4. Särkän märkä. Tapahtuma järjestetään Särkänniemessä klo 16 ja iltakoululaisten jatkopaikka on Roska. Liput on myyty loppuun.

– 26.4. Circus Maximus. Tapahtuma alkaa Sorsapuistosta klo 12. Eetu Tulonen ja Yeti Kakko hoitavat järjestelyt.

– 26.4. Valmennuskurssibileet. Tapahtuma järjestetään Tiikerihaissa klo 20. Paikka vaihdettiin Kummasta Tiikerihaihin tilanpuutteen takia. Teemana haalarit.

– 27.-28.4. Vappumökki. Ilmoittautuneita on yli 30. Tapahtuma avataan ulkopuolisille kavereille. Ohjelmaan sisältyy mölkkyä, pesistä ja pitsaa.

– 30.4. Vappusitsit. Tapahtuma järjestetään Messukylän Työväentalolla klo 19. Tapahtumaan on ilmoittautunut 126 henkilöä eli se on täynnä. Päätetään lisätä vielä 2 paikkaa.

– 1.5. Vappupiknik. Tapahtuma järjestetään Koskipuistossa klo 12. Teekkarikaste alkaa klo 13. Mukaan omat eväät.

– 3.5. Simaa ja tippaleipiä. Tapahtuma järjestetään henkilökunnan tiloissa klo 14.

– 8.5. Pokeriturnaus. Tapahtuma järjestetään Feel Vegasissa klo 17. Patina hoitaa järjestelyjä, mutta ne ovat vielä vaiheessa.

– Marrasjuhlat. Päätetään järjestää Antaverkassa, jos se on vapaana. Järjestetään myös kuljetukset sinne.

Muita asioita:

– Lähiaikoina myyntiin tulevia tuotteita ovat kangaskassit (6 €), college-paidat (22 €) ja uudet haalarimerkit.

– Aj-tilaan on ostettu jääkaappi!

Julkaistu kohteessa Kokoustiivistelmät

Hallituksen kokous 6/18

Hallitus kokousti perjantaina 6.4. klo 12 alkaen Pinni A:n Ylävitosessa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Menneet tapahtumat:

– 14.3. Talviolympialaiset. Osallistujia oli rastinpitäjät mukaan lukien noin 15. Jatkot olivat Tiikerihaissa. Tulevina vuosina on syytä miettiä, onko tapahtuman järjestäminen nykyisessä muodossaan kannattavaa.

– 22.3. St. Patrick’s day sitsit. Tapahtuma oli onnistunut. 20 iltakoululaista osallistui. Palaute on ollut positiivista.

– 5.4. JKK:n sitsit. Tapahtuma oli onnistunut. Osallistujia oli 63 eli suunniteltua vähemmän, joten se tuotti tappiota.

Tulevat tapahtumat:

– PakettiMatkaVappu. Kokouksessa käytiin lyhyesti läpi jokaisen tapahtuman tilanne. Järjestelyt ovat täydessä vauhdissa ja hyvällä mallilla. Ohjelma on tällä hetkellä seuraava:

– T3-Vappuetkot 12.4.
– Pubivisa 16.4.
– Lasertag 16.4.
– Ruotsinlaivasimulaatio 17.4.
– Viiniä sohvalla 18.4.
– Toogabileet 19.4.
– Pubirundi 20.4.
– Vappuretki 22.4.
– Pornobileet 23.4.
– Maisteri-iltamat 23.4.
– Beer pong –bileet 24.4.
– Särkän märkä 25.4.
– Circus Maximus 26.4.
– Valmennuskurssibileet 26.4.
– Vappumökki 27.-28.4.
– Vappusitsit 30.4.
– Vappupiknik 1.5.

– Marrasjuhlat. Siirrettiin tapahtuma perjantaille 9. marraskuuta. Tilaa on suunniteltu ja tehty hintapyyntöjä. Etsiminen jatkuu.

Muita asioita:

– Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 4.4. Osallistujia oli 17. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Niiden lisäksi käsiteltiin muutoksia vastuualueisiin: varainhankintavastaavan nimike muutettiin yhteistyö- ja yrityssuhdevastaavaksi ja hallitukselle annettiin tehtäväksi rekrytoida SYY-toimihenkilö.

– Työelämä-workshop keskiviikkona 11.4. Sen jälkeen haalarimerkkiompeluilta Oasiksessa.

– Kv-tutorhakemuksia tuli yhteensä 25 eli loistava määrä.

– Varainhankinta on hyvällä mallilla, sillä valmennuskurssi on täynnä. Osallistujia on siis 30. Materiaalipaketteja on myyty 9 kpl.

Julkaistu kohteessa Kokoustiivistelmät

Hallituksen kokous 5/18

Hallitus kokousti tiistaina 13.3. klo 14 alkaen Pinni A:n Ylävitosessa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Menneet tapahtumat:

– 28.2. Huminat. Tapahtuma oli onnistunut. Osallistujia oli vähemmän kuin syksyllä. Tähän vaikutti omien etkojen puuttuminen ja ajankohta, sillä monet lomailivat.

Tulevat tapahtumat:

– 22.3. St. Patrick’s day -sitsit. Tapahtuma järjestetään Messukylän Työväentalolla klo 18. Tapahtuma on käytännössä täynnä. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

– 27.3. Maisteri-iltamat. Tapahtuma järjestetään O’Connells Irish Barissa.

– 5.4. JKY:n sitsit. Tapahtuma järjestetään Klubi 57:llä klo 18. Tapahtumasta julkaistaan tietoa pian.

– 12.4. JKY:n yhteistapahtuma. JKY hoitaa tapahtuman järjestelyt.

– Vappuviikot 2018. Vappuviikkojen teemaksi hyväksyttiin pakettimatkavappu. Kaikkien tapahtumien yhteyteen liittyy oma matkasijainti ja paras pakettimatkaturisti palkitaan.

Vappuviikkojen ohjelma on seuraava:
– Pubivisa 16.4.
– Ruotsinlaivasimulaatio 17.4.
– Viiniä sohvalla 18.4.
– Toogabileet 19.4.
– Maisteri-iltamat & Pubiryömintä 20.4.
– Vappuretki 21.4.
– Circus Maximus 22.4.
– Pornobileet 23.4.
– Beer Pong 24.4.
– Särkän Märkä 25.4.
– IK <3 valmennuskurssi 26.4.
– Vappumökki 27.-28.4.
– Vappusitsit 30.4.
– Vappupiknik 1.5.

– Marrasjuhlat 2018. Tapahtuman paikka päätettiin varata 120 henkilölle. Budjetiksi hyväksyttiin 2800 euroa.

Muita asioita:

– Rahat ovat menneet perille kehitysyhteistyökohteeseen. Kohdekoulun edustus pääsee katulasten kriketin MM-kisoihin vuonna 2019.

– Hyväksyttiin 800 euron arvoinen yhteistyösopimus Pop-pankin kanssa.

– Työväen Ampujat voitti hopeaa Futsalissa.

Julkaistu kohteessa Kokoustiivistelmät