Hallituksen kokous 17/15

Iltakoulun hallitus piti kauden viimeisen kokouksen torstaina 17.12. klo 17.00 alkaen päätalon RH C2:ssa. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa seuraavia asioita:

– Iltakoulun aktiivitapaaminen järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa.
– Tampere Peace Perspectives järjestetään 26.2.
– Sähköinen kurssipalautejärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Palauteaktiivisuuden toivotaan pysyvän aktiivisena muutoksesta huolimatta.
– Opetusneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin kv-politiikan opintosuunnasta Ari-Pekka Jämsen ja Riku Viitamäki sekä varajäseniksi Sanni Lehtinen ja Outi Helin. Valtio-opin puolelta varsinaisiksi jäseniksi valittiin Milja Tomi ja Nanni Hiltunen. Varajäseniksi valittiin Vera Järvenreuna ja Tuomas Koivisto.