Politologi-suomi-sanakirja

Täältä saatat löytää vastauksen, jos jonkin yliopisto- tai erityisesti politologien yliopistomaailmaan kuuluvan sanan merkitys ei oikein aukene.

 

– Aj-tila: Ainejärjestötila eli PinniA:n 4. kerroksessa sijaitseva Iltakoulun oma huone, jossa mm. säilytetään Iltakoulun tavaroita, juodaan kahvia ja tavataan toisia iltakoululaisia.

– Anti: Iltakoulun oma julkaisu, joka tällä hetkellä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

– Apollon: Toistaiseksi kerran ilmestynyt julkaisu, joka koostuu Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden tieteellisistä teksteistä.

– Appro: Tapahtuma, jossa korkeakouluopiskelijat pyrkivät suorittamaan esimerkiksi approbatur- tai tohtoriarvoisen tutkinnon kiertämällä jonkin kaupungin kuppiloita. Esimerkiksi Hämeenkadun Appro.

– Atalpa: Tarjoaa vastapainoa edelliselle… Eli Tampereen yliopiston liikuntakeskus.

– Ekskursio, excu: Retki, yleensä vähän virallisempi sellainen. Esimerkiksi mahdollisia tulevia työpaikkoja katsomaan.

– Hiiri: Ensimmäisen vuoden opiskelija.

– HOPS: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon epätietoinen fuksi joutuu keräämään kandivuosiensa opinnot.

– JKK: Johtamiskorkeakoulu. Tiedekunta Tampereen yliopistossa, johon myös politiikan tutkimus kuuluu.

– JKY: Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry. JKK:n opiskelijoiden yhteinen opiskelija-ainejärjestö.

– Juve: Juvenes, yliopiston ”kanaa ja riisiä”-ravintola.

– Kevätkokous: Yhdistyksen sääntömääräinen kokous, jossa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet.

– Kopo: Koulutuspolitiikka. Kopolla saatetaan tarkoittaa myös hallituksen kopovastaavaa.

– Kyykkä: Suuren suosion erityisesti Tampereen Hervannassa saavuttanut akateeminen urheilulaji.

– Kähmy: Vanhempi opiskelija, joka ei lukuisten yliopistolla kulutettujen opiskeluvuosien jälkeen enää kehtaa tulla esimerkiksi fuksisyksyn pippaloihin.

– Moodleavain: Avain, jolla pääset sisään moodle-alustalle.

– N. vuoden opiskelija: Lähes synonyymi kähmylle. Opiskelija, josta kukaan ei enää edes tiedä monettako vuotta hän opiskelee.

– Politologi: politiikan tutkija. Yliopiston sisällä sanaa voi käyttää lähes synonyymina iltakoululaiselle.

– Seminaari, semma: Kurssi, jolla opiskelijat yksin tai pareittain esittelevät kurssia varten laatimaansa tutimusta.

– Sopo: Sosiaalipolitiikka, tai hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava.

– Sillis, silliaamiainen: Vuosijuhlien jälkeisen päivän olotilaan sopiva brunssiruokailu.

– Suoritusmerkintä: Nettiopsuun kilahtavat opintopisteet ja arvosana. Tätä usein odotetaan kuin palkkapäivää konsanaan.

– Syyskokous: Sääntömääräinen yhdistyksen kokous. Syyskokouksessa yleensä hyväksytään seuraavan vuoden tosu ja budjettiehdotelma sekä valitaan uusi hallitus.

– SYY ry: Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry. SYY ry on ammattijärjestömme, Suomen yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n alainen opiskelijajärjestö. Sen paikallisjärjestönä toimii Tampereella SYY-Tampere.

– Tamy: Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Kohoaa asemassaan vielä ainejärjestöjenkin yläpuolelle.

– Tosu: Toimintasuunnitelma yhdistyksen toiminnalle.

– T3: Tietotekniikan peruskurssi. Ensimmäinen (lähes) ylitsepääsemätön este opiskeluissasi.

– Vujut: Vuosijuhlat, eli rakkaan ainejärjestön synttärit. Isot, mahtavat ja loistokkaat kekkerit joissa saa vetää ykköset ylle.