Hallituksen kokous 14/13 ja tapahtumavastaavan erottaminen & uuden valinta

Hallituksen mahdollisesti viimeinen kokous pidettiin 10.12. Päätalolla huoneessa C1 kello 15.00 alkaen.

 

Kokouksessa hyväksyttiin laskuja ja korvauksia sekä keskusteltiin tulevan hallituksen perehdyttämisen tärkeydestä.

Laulukirjojen työstäminen alkaa olla loppuvaiheessa ja ne pyritään saamaan tilaukseen tämän vuoden puolella.

Kopo-sektorilla on riittänyt kiirettä. Ensi vuoden kopovastaavaa ohjeistetaan laatimaan ja toimittamaan muistio kielikeskuksen ongelmista opetusneuvostolle. Jäsenistö on esittänyt toiveensa, että jäsenistöä pidettäisiin ajantasalla henkilökunnassa tapahtuvista muutoksista. Kopovastaava ottaa asian tiimoilta yhteyttä Tarja Seppään. Ensi vuonna on mahdollisesti tulossa uusi tapahtuma, "Haluatko tutkijaksi", jonka tarkoituksena on esitellä millaista on tutkijan työ.

AJ-tilan suljetaan ja siivotaan tämän viikon päätteeksi ja avataan ensi vuonna uuden hallituksen ilmoittamana ajankohtana.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden tapahtumavastaavan Elisa Palmisen eropyyntö ja valittiin hänen tilalleen Sanna Kotiranta. Onnea uudelle tapahtumavastaavalle!

Hallitus kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja kehoittaa vastaamaan Iltakoulun toimintakyselyyn. Kysely on auki 20.12. klo 23.59 asti. Kysely löytyy täältä. Vastaamaan pääseminen edellyttää PPT-kirjautumista, mutta itse vastaaminen on anonyymia.